Бюджет

13 July 2024

Бюджет 2012 година

Отчет по Бюджет 2013 г.-І тримесечие

Бюджет 2013 година

Отчет по Бюджет 2013 г.-ІІ тримесечие

Отчет по Бюджет 2013 г.-ІІІ тримесечие

Годишен отчет

Справка за преходен остатък от 2013 г.

Бюджет 2014 година

Отчет по Бюджет 2014г.-І тримесечие

Отчет по Бюджет 2014г.-ІІ тримесечие

Отчет по Бюджет 2014 г.-ІІІ тримесечие

Отчет на БЮДЖЕТ IV тримесечие на 2014 год

Бюджет на 2015 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджет за второто тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджет за ІІІ тримесечие 2015

Отчет на бюджет за IV тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2016 година

Бюджет 2017 година

Бюджет 2016 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджет на четвърто тримесечие на 2017 година

Утвърден бюджет за 2018 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2018 година

Отчет за касовото изпълнение за 2018 година

Утвърден бюджет 2019 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2019 година

отчет за касово изпълнение за 2019 година

Утвърден бюджет за 2020 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2020 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2020 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2020 година

Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2020 година

Утвърден бюджет за 2021 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2022 година

Утвърден бюджет за 2022 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2023 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2023 година

Утвърден бюджет за 2023 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2023 година

Отчет на бюджет за четвърто тримесечие на 2023 година

Утвърден бюджет 2024 год.

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2024 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2024 година