За учениците

29 февруари 2020

Писмо № 9100-0063/15.03.2017 г. на Агенцията за социално подпомагане с анотация на социални услуги

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент

Дневно разписание за учебната 2019/2020 г.

Наръчник за родители

Седмично разписание за I срок на уч. 2019-2020 г.

Училищен учебен план за уч. 2019/2020 г.