Обществен съвет

25 June 2024

Покана за провеждане на родителска среща във връзка с избора на Обществен съвет

Покана за провеждане на събрание на родителите във връзка с избора на Обществен съвет

Протокол от общо събрание на родителите

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за провеждане на събрание на родителите във връзка с избора на Обществен съвет 2022г.

Избор на обществен съвет