Обществен съвет

21 септември 2020

Заповед за Обществен съвет

Протокол №1/19.12.2016г.

Общо събрание на родителите- протокол

Протокол №2/ 23.02.2017 г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ