Прием на ученици

24 март 2023

Процедура за прием в 1 клас

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 година