Прием на ученици

08 юли 2020

Процедура за прием в 1 клас

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2019/ 2020 г.