Прием на ученици

26 February 2024

Процедура за прием в 1 клас

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година