Прием на ученици

21 септември 2020

Процедура за прием в 1 клас

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2019/ 2020 г.