Прием на ученици

26 май 2022

Процедура за прием в 1 клас

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 година