Прием на ученици

25 June 2024

Процедура за прием в 1 клас

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 година

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

Свободни места за първи клас за учебната 2024/2025 г.