За учениците

07 February 2024

График за допълнителни консултации с учениците от I- VII клас през втория учебен срок 2023/2024 г. -

Файлове за изтегляне:
Име : grafik_dopalnitelni konsultacii_2srok 1-4 klas 23-24.pdf | Размер : 259.73 KB
Име : grafik_dopalnitelni konsultacii_2srok 5-7_klas 23-24.pdf | Размер : 299.68 KB
Име : grafik_konsultacii_CDO_2srok 23-24.pdf | Размер : 262.04 KB