Покана до родителите

11 декември 2014

И през 2014/2015 учебна година се проведе седмица на отворената класна стая с учениците от І-ІV клас в ОУ "Атанас Манчев"

Снимки :
20141119_124302.gif