ТУРНИР ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

11 December 2015

КОЛЕДEН –ТУРНИР ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ -10 декември 2015 г. КОМПЮТЪРНА КАРТИЧКА НА ТЕМА: „КОЛЕДНА МАГИЯ“ - за ученици от V и VI клас

Снимки :
2015-12-10 14.01.24.jpg
2015-12-10 14.01.39.jpg
2015-12-10 14.02.15.jpg
2015-12-10 14.02.20.jpg
2015-12-10 14.02.49.jpg
2015-12-10 14.02.57.jpg
2015-12-10 14.03.24.jpg
2015-12-10 14.03.32.jpg
2015-12-10 14.03.45.jpg
2015-12-10 14.03.53.jpg
2015-12-10 14.04.02.jpg
2015-12-10 14.07.50.jpg