Изложение на варива

22 април 2016

Изложение на експонати изработени от ученици от VI и VII клас с ръководител госпожа Ш.Реджеб

Снимки :
2016-04-22 10.14.06.jpg
2016-04-22 10.14.14.jpg
2016-04-22 10.14.41.jpg
2016-04-22 10.14.50.jpg
2016-04-22 10.34.42.jpg
2016-04-22 10.34.58.jpg
2016-04-22 10.35.11.jpg
2016-04-22 10.35.17.jpg