Седмица на „Онлайн-НВО по математика“ с учениците от VIIа,б клас.

11 май 2016

Акцентиране върху извънкласните дейности, с цел разнообразяване на учебната дейност

Снимки :
2016-05-11 12.17.55.jpg
2016-05-11 11.59.20.jpg
2016-05-11 11.59.30.jpg
2016-05-11 12.00.04.jpg
2016-05-11 12.00.25.jpg
2016-05-11 11.59.05.jpg
2016-05-11 12.00.11.jpg
2016-05-11 12.00.29.jpg