Пленер

12 май 2016

Ученици от V-те и VI-те класове участваха в организирания пленер.Ръководител на мероприятието е г-жа. М. Касърова.

Снимки :
2016-05-11 14.13.35.jpg
2016-05-11 14.13.41.jpg
2016-05-11 14.13.44.jpg
2016-05-11 14.14.32.jpg
2016-05-11 14.14.48.jpg
2016-05-11 14.19.29.jpg
2016-05-11 14.21.35.jpg
2016-05-11 14.21.53.jpg