Световният ден против тормоза в училище

23 февруари 2022

В последна сряда на месец февруари учениците от ОУ "Атанас Манчев" отбелязват "Ден на розовата фланелка".Тя символизира неприемането на тормоза и насилието в училище.

Снимки :
Ден на розовата фланелка
Световният ден против тормоза в училище
Световният ден против тормоза в училище