,,Стихчета и гатанки за безопасно движение‘‘.

31 January 2023

На 24.01.2023г. се проведе съвместна инициатива с учениците от 2 а клас, с класен ръководител Св.Стоянова и учениците от1 клас ГЦОУД, с ръководител Д. Стоянова на тема:,,Стихчета и гатанки за безопасно движение‘‘. Учениците гледаха с голям интерес презентацията, която съдържаше 10 гатанки, припомнящи правилата за безопасно движение. Упражниха четивната си техника, показаха знания и проявиха остроумие. Всеки ученик получи работен лист, на който трябваше да оцвети правилното поведение на пътя.

Снимки :
received_440058968247642.jpeg
received_726302539072856.jpeg
received_733406241508800.jpeg
received_5940330812698704.jpeg