Урок по БДП

10 March 2023

Урок по БДП на тема "Коланът спасява животи" с учениците от 1 клас ГЦУОД

Снимки :
1BDP.jpg
4BDP.jpg
2BDP.jpg