БДП-Аз познавам светофара

24 April 2023

На 20.04.2023 г. в начален етап се реализира ситуационна игра ,,Аз познавам светофара“. Учениците дискутираха евентуалните опасности при движението на пешеходците и при пресичането на пътното платно. Проведе се беседа, в която се коментираха пътни знаци, сигналите на светофара и алгоритъм за пресичане на улицата. Учениците, разделени на екипи, сами изработиха необходимите декори за провеждането на играта. Отговорно и с много емоции се осъществи движение и пресичане на пътно платно в класната стая, в зависимост от подаден светлинен сигнал на светофара. Участници: ученици от IIа и II б клас.

Снимки :
20230420_152303-COLLAGE.jpg
20230420_124618.jpg
20230420_122256.jpg
20230420_122252.jpg