Награждаване на ученици

21 May 2024

Награждаване на изявени ученици от нашето училище, от г-н Васил Едрев, кмет на община Айтос, по случай 24 май. Гордеем се с Вас: Румяна Александрова-II б клас, с класен ръководител А. Ниязи, Жулиана Памукова-III б клас, с класен ръководител М. Панайотова, Симеон Симеонов-IV б клас, с класен ръководител Кр. Татарова, Йорданка Симеонова-VII а клас, с класен ръководител Д. Тодорова и Йордан Тодоров от VII б клас, с класен ръководител Д. Кирилова. Продължавайте с трудолюбие и упоритост да вървите по пътя на познанието!

Снимки :
Danche 7a-1.jpg
Dani 7b-2.jpg
Rumi 2b-3.jpg
juli 3b-4.jpg
simo 4a-5.jpg
d2-6.jpg
d3-7.jpg
obshta-8.jpg
fbshta-9.jpg