04 June 2024

От 30.05.2024 г. до 01.06.2024 г., ОУ "Атанас Манчев“ участва в работна среща за споделяне на добри практики и иновации по НП „Иновации в действие“ на МОН. Директорът Силвия Томова, заедно с учители и заместник-директорите посетиха ОУ "Панайот Волов" гр. Варна. Гости на работната среща бяха СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов и СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш.

Снимки :
inovacii 1.jpg
inovacii 2.jpg
inovacii 3.jpg
inovacii 4.jpg