Откриване на учебната 2013/2014 година

07 November 2013

Снимки :
IMG_20130916_092124.jpg
IMG_20130916_091937.jpg
IMG_20130916_093413.jpg
IMG_20130916_093421.jpg
IMG_20130916_093432.jpg
IMG_20130916_093329.jpg
IMG_20130916_092959.jpg
IMG_20130916_092953.jpg
IMG_20130916_092727.jpg
IMG_20130916_092704.jpg
IMG_20130916_092647.jpg
IMG_20130916_095241.jpg