Комплексно занятие

28 April 2014

"Да опазим Земята чиста!" проведено с учениците от VІІ а,б клас

Снимки :
Picture 037.jpg
Picture 039.jpg
Picture 040.jpg
Picture 041.jpg
Picture 044.jpg
Picture 046.jpg
Picture 047.jpg
Picture 048.jpg
Picture 049.jpg
Picture 050.jpg
Picture 054.jpg
Picture 056.jpg
Picture 057.jpg
Picture 061.jpg
Picture 059.jpg
Picture 060.jpg
Picture 062.jpg
Picture 063.jpg
Picture 036.jpg
Picture 052.jpg